Internetové (IP) kamery a kamerové systémy pro sledování objektů.
netcamera.cz

přečtěte si na této stránce:
co je internetová kamera
proč používat internetové kamery
popis zařízení
co nabízíme
kolik to stojí
další informace

Co je internetová kamera
Internetová kamera je zařízení, které umožňuje sledování objektu po síti internetu, to znamená, že všude na světě, kde máte k dispozici připojení na internet, můžete sledovat obraz z Vaší kamery. Přitom nepotřebuje, aby byl současně v provozu jakýkoliv počítač ve Vašem objektu. Kamera je připojena přímo do sítě, obdobně jako Váš počítač.
Kromě pouhého sledování obrazu kamera umožňuje i vyhodnotit případný pohyb ve svém zorném poli.
V případě, že k takovému pohybu dojde, kamera na tuto skutečnost upozorní např. mailem s obrazovou přílohou události nebo pomocí SMS zprávy. Dojde-li k upozornění, můžete si po připojení na internet prohlédnout obrázky, které kamera automaticky uložila při zaznamenání pohybu.
Při detekci pohybu mohou kamery spolupracovat s Vaším klasickým alarmem a vyvolat poplach v tomto alarmu. Také mohou spouštět vlastní sirény, rozsvěcet světla apod.

Proč používat internetové kamery
Jedná se o sledovací technologii na digitálním principu, takže na rozdíl od klasických analogových systémů přenáší obraz v nezměněné kvalitě i na nejvzdálenější místo na světě a nezkresleně jej ukládá na zvolené medium, třeba i na více místech. V každém okamžiku jste informováni o tom, co se děje v prostoru zabíraném kamerami. Kameru můžete dálkově ovládat. Obraz může sledovat zároveň více uživatelů internetu. Pro připojení kamer Vám stačí funkční internetová přípojka. Pokud máte nainstalován analogový kamerový systém je možné jej zachovat v plném rozsahu a pouze jej doplnit videoservery, což jsou vlastně analogově - digitální převodníky. Pokud máte i datovou síť, je možné do ní internetové kamery nebo  videoservery připojit, aniž by bylo nutné budovat kabelový rozvod.

Popis zařízení                              
Internetových kamer můžete nainstalovat libovolné množství a můžete je použít pro pro on-line (živé) sledování Vašich objektů, domácností, zahrad, parkovišť apod. odkudkoliv na světě, kde je možnost připojení k internetu. Sledování je možné i z mobilního telefonu.
Počet kamer musí být zvolen tak, aby jejich zorný úhel pokrýval celý sledovaný prostor.
Kamery mohou být dle přání i se zvukem a to i obousměrným a můžete je při sledování ovládat - natáčet svisle i vodorovně a optickým zoomem přibližovat obraz. V případě požadavku na noční vidění mohou být kamery vybaveny infradiodami nebo doplněny přídavnými infrarelektory, takže vidíte obraz i při úplné tmě.
Kamery mohou být zálohovány UPS zdrojem, aby fungovaly i při výpadku přívodu proudu do Vašeho objektu  nebo při jeho úmyslném vypnutí  venkovním hlavním vypínačem nebo hlavním jističem. U každé kamery lze v jejím zorném poli vybrat libovolně velkou oblast, ve které bude nepřetržitě sledován případný pohyb. Citlivost kamery na pohyb se dá nastavit tak, aby nedošlo k poplachu zbytečně (např. přelet ptáka, pohyb myši, kočky apod.)
V případě detekce pohybu ve vybraném výřezu Vám jsou snímky ukládány na Váš FTP server či pevný disk a jsou zasílány mailem nebo  eventuelně na mobilní telefon, pokud tuto funkci podporuje. Počet zasílaných snímků i interval mezi nimi lze zvolit, takže máte možnost vidět snímek stavu před pohybem, při něm i po něm.  Rovněž mohou být snímky zasílány v pravidelných intervalech i když není pohyb zaznamenán. Při detekci pohybu mohou výstupy kamer spolupracovat s Vaším klasickým alarmem a vyvolat v něm poplach.
Dokud případný narušitel fyzicky nezlikviduje kameru, jsou vysílány snímky na Váš vzdálený server, odesílány mailem nebo nahrávány na ukryté paměťové médium. Kamery mohou být samozřejmě umístěny skrytě, takže je jen malá pravděpodobnost jejich odhalení. Někdy je ovšem účelné ukryté kamery kombinovat s viditelnými, které mají často odstrašující účinek. Záznamové zařízení kamer může být uvedeno do činnosti nejen pohybem, ale také klasickým alarmem instalovaným v objektu, samostatným dveřním kontaktem na běžných dveřích, garážových vratech, vjezdových branách, výtahových dveřích, pohybovým čidlem, hlásičem požáru, detektorem úniku plynu a různými dalšími spínacími kontakty z jakýchkoliv zařízení.
Pro funkci kamerového systému a vzdálené sledování s možností jeho dálkového ovládání je vhodné internetové připojení s vlastní veřejnou IP adresou a linka s dostatečnou rychlostí pro živé sledování. V případě pomalejších připojení se zmenšuje počet snímků a klesá tedy komfort živého sledování.

Co nabízíme
Vypracování návrhů umístění kamer podle Vašich potřeb a požadavků od jedné kamery až po celý kamerový systém.
Navrhneme optimální počet kamer k dokonalému sledování prostoru a jejich rozmístění včetně vazeb a připojení na případné stávající systémy.
Na základě Vámi odsouhlaseného návrhu zpracujeme dokumentaci pro realizaci včetně nabídkové ceny a předpokládaného harmonogramu prací.
Vlastní montáž zařízení a jeho oživení zajistíme včetně všech souvisejících prací (kabelové rozvody, napájení kamer apod.)

Kolik to stojí
Cenu je nutné stanovovat idividuálně pro každý případ, protože pořizovací ceny jednotlivých komponentů se pohybují od řádů tisíců do desetitisíců Kč podle jejich vybavení (zoom, pohyb kamery, noční vidění apod.).
Také cena montážních prací závisí na rozlehlosti objektu i na náročnosti vybudování kabelových rozvodů (výkopy, drážky ve zdi, povrchová vedení, bezdrátové připojení).

Další informace
Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy na uvedených kontaktech.

  zpět na obsah                      zpět na hlavní stránku